Vårdbolaget Lideta förvärvar Unicare Sverige

Lideta har tecknat ett bindande avtal om att förvärva Unicares svenska verksamhet. Förvärvet förväntas genomföras efter sommaren 2021 efter godkännande från Konkurrensverket och berörda Regioner. Med detta förvärv stärker Lideta sin position som den tredje största primärvårdsaktören i Sverige med närvaro i 12 av landets Regioner.

Unicare Sverige omsatte 567 MSEK under 2020 och har idag 440 medarbetare i sin verksamhet. Unicare Sverige har totalt 106 000 listade patienter och består av 11 vårdcentraler och 1 företagshälsovård fördelade över sju regioner i mellersta och södra Sverige.

Unicares vårdcentraler erbjuder en bred palett av primärvårdstjänster så som allmänspecialistmottagning, distriktssköterskemottagning, diabetes- och astma-/kolmottagning, mottagning för psykisk ohälsa, barnavårdscentral, mödravårdscentral och rehabilitering.

Genom förvärvet utvecklas Lideta till en koncern med cirka 2 600 medarbetare och en omsättning om cirka 2,7 miljarder kronor.

”Vi har under förvärvsprocessen fått ett mycket gott intryck av Unicare och det är tydligt att vårdcentralerna bedriver en högkvalitativ verksamhet med bland annat höga betyg i den nationella patientenkäten samt ett växande antal listade patienter. Jag ser att Lideta och Unicare kommer bli en väldigt bra kombination och att vi tillsammans har de bästa förutsättningar att fortsätta utveckla den svenska primärvården” säger Hugo Lewné, VD Lideta.

Jag ser Lideta som en ”perfect match” med den verksamhet vi har. Genom de diskussioner vi fört har vi konstaterat att vi bedriver våra verksamheter på liknande sätt och har samma syn på hur svensk primärvård skall utövas. Vi vill fokusera på våra fysiska vårdcentraler med stark lokal förankring samtidigt som vi vill ha ett digitalt erbjudande till de patienter som önskar det.” säger Johan Sunnemark, VD Unicare Sverige.

Om Unicare Sverige

Unicare är en privat vårdaktör med 11 vårdcentraler i mellersta och södra Sverige samt 1 företagshälsovårdsenhet i Jönköping. Bolaget har idag ca 440 medarbetare och växer kontinuerligt. Unicares vårdcentraler innehåller allmänspecialistmottagning, distriktssköterskemottagning, diabetes- och astma-/kolmottagning, mottagning för psykisk ohälsa, barnavårdscentral, mödravårdscentral och rehabilitering.