Läkarhuset i Karlshamn

Läkarhuset i Karlshamn grundades 1994 av doktor Paul Ekelund.

Verksamheten omfattar familjeläkarmottagning BVC och sjukgymnastik.

Mottagningen ingår i Hälsoval Blekinge.

Besöksadress: Kungsgatan 44, 374 36 Karlshamn

Telefon: 0454 – 395 00

Besök oss gärna på: www.lakarhusetkarlshamn.se

Läkarhuset Karlshamn