I Lideta ingår också vårdkoncernen Mama Mia. Mama Mia är Skandinaviens enskilt största mödravårdscentral, och verksamheten omfattar även gynekologmottagning, mottagning för preventivmedelsrådgivning, ultraljudsmottagning, BVC, BUMM samt vårdcentraler under varumärket ToCare.