Lideta investerar i Sjöströms Hemservice

I november 2020 förvärvade Lideta Sjöströms Hemservice. Tidigare ägaren Uno Sjöström kommer att fortsätta som VD i bolaget och bolaget fortsätter som ett fristående bolag inom ramen för Lidetas ägande. Sjöströms Hemservice bedriver huvudsakligen hemsjukvård, hemtjänst samt verksamhet inom lagen för stöd och service och kompletterar Lidetas verksamhet i Stockholm. Inriktningen på verksamheten blir oförändrad men Lideta har också en ambition att utveckla och växa verksamheten tillsammans med medarbetarna inom Sjöströms.

Sjöströms Hemservice kommer tillsammans med Lideta Hälsovård skapa ett ännu starkare och konkurrenskraftigare kunderbjudande för kommuner, regioner samt andra externa vårdaktörer. Vi önskar all personal på Sjöströms välkomna in i Lideta-koncernen och ser fram emot att arbeta tillsammans.