Lideta Hälsovård förvärvar Enheten för Trauma och Krisbehandling

Lideta Hälsovård har förvärvat Enheten för Trauma- och Krisbehandling Sverige AB, ”ETK”, per 1 januari 2019. ETK utför behandlingar och förmedlar försäkringsfinansierad krishantering och traumastöd åt privatpersoner. Verksamheten får en ny adress, Warfvinges väg 29 på Kungsholmen i samma lokaler som Mama Mia. Verksamheten är ett tidigare systerbolag till Kris-och Traumacentrum AB med särkompetens inom diagnostik, behandling och rehabilitering av psykiskt traumatiserade personer. ETK kommer att byta namn till Kris-och Traumacentrum under början av 2019.

”Förvärvet är ett insteg på markanden för psykisk ohälsa för Lideta och vi ser väldigt positivt på att tillsammans med personalen fortsätta att utveckla verksamheten”, säger Lideta Hälsovårds tf. VD Eva Laurin.