Lideta Hälsovård förvärvar Berga Läkarhus och Centrumläkarna i Helsingborg

Lideta har under inledningen av 2019 tecknat avtal att förvärva Berga läkarhus och Centrumläkarna i Helsingborg som blir en del av verksamheten från 1 juli 2019. Berga Läkarhus och Centrumläkarna har ca 14 000 listade patienter och kompletterar Lidetas nuvarande verksamhet i Helsingborg på ett bra sätt. De tidigare ägarna Rustan Schlüter, Mats Göransson och Hans-Christian Karlsborn kvarstår i verksamheten som läkare.

”Berga Läkarhus och Centrumläkarna är välrenommerade vårdverksamheter i Helsingborg där Lideta redan har en stark närvaro. Vi ser fram emot att verksamheten och de tidigare ägarna ansluter till Lideta Hälsovård”, säger Lideta Hälsovårds VD Hugo Lewné