Lideta förvärvar majoriteten av aktierna i Kristianstadkliniken

I januari 2021 förvärvade Lideta majoriteten av aktierna i Kristianstadkliniken. Kristianstadkliniken är den största vårdcentralen i Kristianstad med drygt 13 000 listade patienter och en enhet med väldigt goda resultat i den nationella patientenkäten.

De tidigare delägarna kvarstår som minoritetsaktieägare och kommer att arbeta kvar i verksamheten. Kristianstadkliniken blir ett väldigt bra komplement till våra övriga vårdcentraler i Skåne och vi önskar personalgruppen välkomna till Lideta och ser fram emot att dela erfarenheter med personalgruppen och de tidigare ägarna.