Lideta förvärvar Kungsgårdshälsan

Lideta förvärvar Kungsgårdshälsan.

Kungsgårdshälsan har cirka 4,000 listade patienter inom vårdvalet i Skåne och samtidig en Företagshälsovård med cirka 80 företag på kundlistan.

Kungsgårdshälsan kompletterar Lidetas verksamheter i och runt om Helsingborg på ett utmärkt sätt och blir en bra start i Ängelholm för Lideta.

Vi önskar personalen på Kungsgårdshälsan välkomna in i Lideta och ser fram emot att arbeta tillsammans.

Mer information om Kungsgårdshälsan finner ni här: http://kungsgardshalsan.se/

Lideta växer i Region Uppsala

Lideta växer i Region Uppsala
Lideta skrev i början av januari avtal om att förvärva en vårdcentral i Uppsala, Kåbohälsan www.kabohalsan.se
Kåbohälsan är en välfungerande verksamhet med ca 9,000 patienter.
Verksamheten fick precis ett mycket fint betyg i NPE och blev bästa vårdcentral inom Region Uppsala.
Idag driver Lideta två andra vårdcentraler i Uppsala, Uppsala Barncentrum samt Nyby Vårdcentral.
Kul att vi fortsätter växa i en för oss relativt ny region!

Lideta förvärvar vårdcentral i Västerhaninge inom Region Stockholm

Lideta förvärvar vårdcentral i Västerhaninge inom Region Stockholm

Lideta Hälsovård har tillsammans med delägargruppen inom Hälsocentralen Akka överenskommit om att Lideta förvärvar verksamheten med planerat tillträdet till 1 januari 2020.

Hälsocentralen Akka har sedan 1991 bedrivit primärvård på uppdrag av Stockholms Läns Landsting i Västerhaninge.

Verksamheten har idag fyra vårdavtal med Region Stockholm och bedriver Husläkaruppdrag, Rehab och BVC. Hälsocentralen Akka har vid två tillfällen tilldelats den s.k. Guldsprutan.

Antalet listade patienter är cirka 13,600 och 1,200 inskrivna barn i BVC verksamheten.

”Det är verkligen roligt att hälsa Akka Hälsocentral välkommen in i Lideta och vi tror att vi kommer komplettera varandra på ett utmärkt sätt.

Genom den här affären växer vi vidare i Stockholm och vi ser fram emot att tillsammans med de anställda i Västerhaninge fortsätta utveckla Akka Hälsocentral” säger Hugo Lewné, VD i Lideta Hälsovård.

Affären är villkorad av godkännande från Region Stockholm och personalinformation har skett på plats i Västerhaninge under torsdagen 10 oktober.

Lideta Hälsovård förvärvar Berga Läkarhus och Centrumläkarna i Helsingborg

Lideta har under inledningen av 2019 tecknat avtal att förvärva Berga läkarhus och Centrumläkarna i Helsingborg som blir en del av verksamheten från 1 juli 2019. Berga Läkarhus och Centrumläkarna har ca 14 000 listade patienter och kompletterar Lidetas nuvarande verksamhet i Helsingborg på ett bra sätt. De tidigare ägarna Rustan Schlüter, Mats Göransson och Hans-Christian Karlsborn kvarstår i verksamheten som läkare.

”Berga Läkarhus och Centrumläkarna är välrenommerade vårdverksamheter i Helsingborg där Lideta redan har en stark närvaro. Vi ser fram emot att verksamheten och de tidigare ägarna ansluter till Lideta Hälsovård”, säger Lideta Hälsovårds VD Hugo Lewné

 

Lideta förvärvar BrolinWestrell

Lideta förvärvar BrolinWestrell

 

Lideta har tecknat avtal att förvärva aktierna i företaget BrolinWestrell AB och tar formellt över BrolinWestrell från 1 juli 2019.

BrolinWestrell har idag 10 anställda och har som huvudinriktning krishantering i arbetslivet. Bolagets grundare Mikael Westrell och Magnus Brolin kommer att kvarstå i verksamheten som VD och Vice VD och tillsammans med Lideta utveckla koncernens erbjudande till företagskunder inom psykisk hälsa.

 

”Förvärvet av BrolinWestrell är en viktig del i Lidetas satsning på marknaden för psykisk hälsa som inleddes med förvärvet av Enheten för Trauma och Krisbehandling AB i januari 2019. Vi ser väldigt positivt på BrolinWestrells  framtid och ser fram emot att tillsammans med medarbetare och de tidigare ägarna fortsätta att utveckla verksamheten”, säger Lidetas VD Hugo Lewné.

 

Lideta Hälsovård förvärvar Enheten för Trauma och Krisbehandling

Lideta Hälsovård förvärvar Enheten för Trauma och Krisbehandling

Lideta Hälsovård har förvärvat Enheten för Trauma- och Krisbehandling Sverige AB, ”ETK”, per 1 januari 2019. ETK utför behandlingar och förmedlar försäkringsfinansierad krishantering och traumastöd åt privatpersoner. Verksamheten får en ny adress, Warfvinges väg 29 på Kungsholmen i samma lokaler som Mama Mia. Verksamheten är ett tidigare systerbolag till Kris-och Traumacentrum AB med särkompetens inom diagnostik, behandling och rehabilitering av psykiskt traumatiserade personer. ETK kommer att byta namn till Kris-och Traumacentrum under början av 2019.

Förvärvet är ett insteg på markanden för psykisk ohälsa för Lideta och vi ser väldigt positivt på att tillsammans med personalen fortsätta att utveckla verksamheten”, säger Lideta Hälsovårds tf. VD Eva Laurin.

Lideta förvärvar Affärsområde Primärvård från Aleris

Helsingborg 2018-11-21

Lideta har ingått ett avtal om att förvärva Affärsområde Primärvård från Aleris. Förvärvet omfattar totalt elva vårdcentraler i Stockholmsområdet och Uppsala samt tre enheter inom primärvårdsrehab i Stockholmsområdet. Förvärvet innefattar 107 000 listade patienter, motsvarande 275 heltidsmedarbetare och beräknas 2018 omsätta 325 miljoner kronor. Förvärvet förutsätter godkännande från Konkurrensverket samt Stockholms Läns Landsting och Region Uppsala.

 

De elva vårdcentralerna utgörs av Nyby, Barncentrum & Vårdcentral Uppsala, Stureplan, Vallatorp, Näsby Park, Järva, Björkhagen, Tyresö, Täby Centrum, Järna och Nykvarn. De tre enheterna inom primärvårdsrehab är samlokaliserade med tre av vårdcentralerna (Tyresö, Järna och Nykvarn) och har ett vårdutbud som är integrerat med dessa.

 

Lideta är ett vårdbolag med verksamhet inom den primära vården, med mödra- och barnhälsovård, primärvård och företagshälsovård i Stockholm och södra Sverige. Nordstjernan är huvudägare med ambition att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. I Lideta ingår vårdkoncernen Mama Mia, som är Skandinaviens enskilt största privata mödravårdscentral med mottagningar i Stockholm och Skåne. Mama Mias verksamhet omfattar även gynekologmottagning, mottagning för preventivmedelsrådgivning, ultraljudsmottagning samt barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

 

Lideta finns sedan tidigare i Landstinget Blekinge, Region Jönköpings Län, Region Skåne och Stockholms Läns Landsting. Med förvärvet blir Lideta den tredje största privata aktören inom primärvård i Sverige med sammantaget 247 000 listade patienter och cirka 775 medarbetare. Lidetas omsättning efter förvärvet beräknas vara drygt en miljard kronor.

 

”Lideta fortsätter att växa och genom förvärvet skapas en ännu bättre plattform för lokalt förankrad, kvalitativ och effektiv vård. Vi välkomnar medarbetarna från Aleris att tillsammans med oss fortsätta vidareutveckla primärvården till gagn för våra kunder och patienter”, säger Eva Laurin, tf VD i Lideta.

 

”Lidetas strategiska fokus ligger inom den primära vården, där vi strävar efter att bli kvalitetsledande. Förvärvet från Aleris passar väl in i våra ambitioner med verksamheten och ger oss möjlighet att erbjuda ännu fler patienter lättillgänglig vård”, säger Ulf Mattsson, styrelseordförande i Lideta. (ulf.mattsson@umiab.com)

 

”Aleris primärvård finns i attraktiva lägen, har en stabil utveckling när det gäller antalet listade patienter och har en ökande patientnöjdhet. Vi ser mycket positivt på att Aleris primärvård får ett nytt hem i ett långsiktigt, väletablerat och fokuserat bolag som Lideta, där verksamheten har alla förutsättningar att vidareutvecklas”, säger Jan Hörnström, vice divisionschef Aleris primärvård/rehab och diagnostik.

Lideta Hälsovård har tecknat avtal om att förvärva Vårdcentralen Aroma i Vetlanda

Lideta Hälsovård har tecknat avtal om att förvärva Vårdcentralen Aroma i Vetlanda.

Planerad tillträdesdag är 1 januari, 2019.

Affären är villkorad av godkännande från Region Jönköpings Län (RJL).

Vårdcentralen Aroma är en välrenommerad vårdcentral centralt belägen i Vetlanda med cirka 9.500 listade patienter.

Vårdcentralen startades 2010 och har höga betyg i Nationella patientenkäten och antalet listade patienter växer kontinuerligt.

Verksamhetschef/delägare Roland Lundgren kvarstår i verksamheten tillsammans med övriga delägare Eva Karlsson och Marie Rooth. Grundarna har vunnit pris som årets företagare i Vetlanda och även mottagit pris som årets nyföretagare i Sverige.

 

Förvärvet kompletterar och stärker Lidetas närvaro i RJL på ett bra sätt och vi ser väldigt positivt på att utvecklas tillsammans med Vårdcentralen Aroma med personal”, säger Lideta Hälsovårds tf. VD Eva Laurin.

Lideta Hälsovård har tecknat avtal om att förvärva Vårdhuset i Malmö City AB