Lideta förvärvar Hera Barnmorskor

Lideta förvärvar i januari 2021 Hera Barnmorskor i Sollentuna. Mottagningen har 9 anställda och grundades för 20 år sedan. Hera Barnmorskor kommer ingå i Mama Mias verksamhet inom kvinnohälsa i Stockholm och de tidigare ägarna kommer att fortsätta som anställda i verksamheten.

Vi önskar personalen på Hera välkomna och ser fram emot att arbeta tillsammans.

Lideta förvärvar majoriteten av aktierna i Kristianstadkliniken

I januari 2021 förvärvade Lideta majoriteten av aktierna i Kristianstadkliniken. Kristianstadkliniken är den största vårdcentralen i Kristianstad med drygt 13 000 listade patienter och en enhet med väldigt goda resultat i den nationella patientenkäten.

De tidigare delägarna kvarstår som minoritetsaktieägare och kommer att arbeta kvar i verksamheten. Kristianstadkliniken blir ett väldigt bra komplement till våra övriga vårdcentraler i Skåne och vi önskar personalgruppen välkomna till Lideta och ser fram emot att dela erfarenheter med personalgruppen och de tidigare ägarna.

Lideta investerar i Sjöströms Hemservice

I november 2020 förvärvade Lideta Sjöströms Hemservice. Tidigare ägaren Uno Sjöström kommer att fortsätta som VD i bolaget och bolaget fortsätter som ett fristående bolag inom ramen för Lidetas ägande. Sjöströms Hemservice bedriver huvudsakligen hemsjukvård, hemtjänst samt verksamhet inom lagen för stöd och service och kompletterar Lidetas verksamhet i Stockholm. Inriktningen på verksamheten blir oförändrad men Lideta har också en ambition att utveckla och växa verksamheten tillsammans med medarbetarna inom Sjöströms.

Sjöströms Hemservice kommer tillsammans med Lideta Hälsovård skapa ett ännu starkare och konkurrenskraftigare kunderbjudande för kommuner, regioner samt andra externa vårdaktörer. Vi önskar all personal på Sjöströms välkomna in i Lideta-koncernen och ser fram emot att arbeta tillsammans.

Lideta förvärvar Kungsgårdshälsan

Lideta förvärvar Kungsgårdshälsan.

Kungsgårdshälsan har cirka 4,000 listade patienter inom vårdvalet i Skåne och samtidig en Företagshälsovård med cirka 80 företag på kundlistan.

Kungsgårdshälsan kompletterar Lidetas verksamheter i och runt om Helsingborg på ett utmärkt sätt och blir en bra start i Ängelholm för Lideta.

Vi önskar personalen på Kungsgårdshälsan välkomna in i Lideta och ser fram emot att arbeta tillsammans.

Mer information om Kungsgårdshälsan finner ni här: http://kungsgardshalsan.se/

Lideta växer i Region Uppsala

Lideta växer i Region Uppsala
Lideta skrev i början av januari avtal om att förvärva en vårdcentral i Uppsala, Kåbohälsan www.kabohalsan.se
Kåbohälsan är en välfungerande verksamhet med ca 9,000 patienter.
Verksamheten fick precis ett mycket fint betyg i NPE och blev bästa vårdcentral inom Region Uppsala.
Idag driver Lideta två andra vårdcentraler i Uppsala, Uppsala Barncentrum samt Nyby Vårdcentral.
Kul att vi fortsätter växa i en för oss relativt ny region!

Lideta förvärvar vårdcentral i Västerhaninge inom Region Stockholm

Lideta förvärvar vårdcentral i Västerhaninge inom Region Stockholm

Lideta Hälsovård har tillsammans med delägargruppen inom Hälsocentralen Akka överenskommit om att Lideta förvärvar verksamheten med planerat tillträdet till 1 januari 2020.

Hälsocentralen Akka har sedan 1991 bedrivit primärvård på uppdrag av Stockholms Läns Landsting i Västerhaninge.

Verksamheten har idag fyra vårdavtal med Region Stockholm och bedriver Husläkaruppdrag, Rehab och BVC. Hälsocentralen Akka har vid två tillfällen tilldelats den s.k. Guldsprutan.

Antalet listade patienter är cirka 13,600 och 1,200 inskrivna barn i BVC verksamheten.

”Det är verkligen roligt att hälsa Akka Hälsocentral välkommen in i Lideta och vi tror att vi kommer komplettera varandra på ett utmärkt sätt.

Genom den här affären växer vi vidare i Stockholm och vi ser fram emot att tillsammans med de anställda i Västerhaninge fortsätta utveckla Akka Hälsocentral” säger Hugo Lewné, VD i Lideta Hälsovård.

Affären är villkorad av godkännande från Region Stockholm och personalinformation har skett på plats i Västerhaninge under torsdagen 10 oktober.