Inlägg av Mikael Skarhammar

Lideta förvärvar BrolinWestrell

Lideta förvärvar BrolinWestrell
 
Lideta har tecknat avtal att förvärva aktierna i företaget BrolinWestrell AB och tar formellt över BrolinWestrell från 1 juli 2019.
BrolinWestrell har idag 10 anställda och har som huvudinriktning krishantering i arbetslivet. Bolagets grundare Mikael Westrell…