Familjeläkarna i Olofström

Familjeläkarna i Olofström grundades av doktor Clavs Wix-Nielsen.

Verksamheten omfattar familjeläkarmottagning, BVC och sjukgymnastik.

Mottagningen ingår i Hälsoval Blekinge.

Besöksadress: Ådalsvägen 8, 293 34 Olofström

Telefon: 0454 – 919 99 eller 0454 – 995 00

Besök oss gärna på: www.familjelakarnaolofstrom.se

Familjeläkarna i Olofström