Lideta Hälsovård har tecknat avtal om att förvärva Täby Kyrkby Husläkarmottagning.

Planerad tillträdesdag är 2 maj 2018.

Affären är villkorad av godkännande från Stockholms Läns Landsting.

Täby Kyrkby Husläkarmottagning är en välrenommerad vårdcentral med cirka 10,000 listade patienter.

Vårdcentralen har varit i privat regi sedan i början av 00-talet och drivs idag av de tre allmänläkarna Birgitta W Hammarström, Susanne Rittsel och Jan Carlgren.

Vårdcentralen är välskött och har höga betyg i Nationella patientenkäten och antalet listade patienter växer kontinuerligt. Verksamhetschef är Birgitta W Hammarström.

Genom förvärvet tar Lideta / MamaMia första steget in i Täby kommun vilket är en växande kommun och bedöms långsiktigt intressant, både utifrån vårdcentralsperspektivet men även utifrån MamaMias övriga verksamhetsområden.

”Vi ser väldigt positivt på att ytterligare expandera vår verksamhet i Stockholmsregionen och ser fram emot att samarbeta med Birgitta, Susanne, Jan samt hela personalgruppen i Täby” säger Lideta Hälsovårds VD Hugo Lewné.

Click here to add your own text