Lideta Hälsovård har tecknat avtal om att förvärva Vårdhuset i Malmö City AB