Lideta förvärvar BrolinWestrell

Lideta förvärvar BrolinWestrell

 

Lideta har tecknat avtal att förvärva aktierna i företaget BrolinWestrell AB och tar formellt över BrolinWestrell från 1 juli 2019.

BrolinWestrell har idag 10 anställda och har som huvudinriktning krishantering i arbetslivet. Bolagets grundare Mikael Westrell och Magnus Brolin kommer att kvarstå i verksamheten som VD och Vice VD och tillsammans med Lideta utveckla koncernens erbjudande till företagskunder inom psykisk hälsa.

 

”Förvärvet av BrolinWestrell är en viktig del i Lidetas satsning på marknaden för psykisk hälsa som inleddes med förvärvet av Enheten för Trauma och Krisbehandling AB i januari 2019. Vi ser väldigt positivt på BrolinWestrells  framtid och ser fram emot att tillsammans med medarbetare och de tidigare ägarna fortsätta att utveckla verksamheten”, säger Lidetas VD Hugo Lewné.