Lideta växer i Stockholm genom förvärv av Täby Kyrkby Husläkarmottagning

Lideta Hälsovård/Mama Mia har tecknat avtal om att förvärva Täby Kyrkby Husläkarmottagning.

Planerad tillträdesdag är 2 maj 2018.

Affären är villkorad av godkännande från Stockholms Läns Landsting.

Täby Kyrkby Husläkarmottagning är en välrenommerad vårdcentral med cirka 10,000 listade patienter.

Vårdcentralen har varit i privat regi sedan i början av 00-talet och drivs idag av de tre allmänläkarna Birgitta W Hammarström, Susanne Rittsel och Jan Carlgren.

Vårdcentralen är välskött och har höga betyg i Nationella patientenkäten och antalet listade patienter växer kontinuerligt. Verksamhetschef är Birgitta W Hammarström.

Genom förvärvet tar Lideta/MamaMia första steget in i Täby kommun vilket är en växande kommun och bedöms långsiktigt intressant, både utifrån vårdcentralsperspektivet men även utifrån MamaMias övriga verksamhetsområden.

”Vi ser väldigt positivt på att ytterligare expandera vår verksamhet i Stockholmsregionen och ser fram emot att samarbeta med Birgitta, Susanne, Jan samt hela personalgruppen i Täby” säger Lideta Hälsovårds VD Hugo Lewné.

Sofie Andrésen är utsedd till Årets medarbetare inom Lideta Hälsovård

Sofie Andrésen är utsedd till Årets medarbetare inom Lideta Hälsovård

Legitimerade barnmorskan Sofie Andrésen, vid Väla Hälsocenter och Väla Barnmorskemottagning, har utsetts till Årets medarbetare inom Lideta Hälsovård 2017. Sofie arbetar oförtrutet på i positiv anda och lyfter kollegor på…