Lideta Hälsovård förvärvar Enheten för Trauma och Krisbehandling

Lideta Hälsovård förvärvar Enheten för Trauma och Krisbehandling

Lideta Hälsovård har förvärvat Enheten för Trauma- och Krisbehandling Sverige AB, ”ETK”, per 1 januari 2019. ETK utför behandlingar och förmedlar försäkringsfinansierad krishantering och traumastöd åt privatpersoner. Verksamheten får en ny adress, Warfvinges väg 29 på Kungsholmen i samma lokaler som Mama Mia. Verksamheten är ett tidigare systerbolag till Kris-och Traumacentrum AB med särkompetens inom diagnostik, behandling och rehabilitering av psykiskt traumatiserade personer. ETK kommer att byta namn till Kris-och Traumacentrum under början av 2019.

Förvärvet är ett insteg på markanden för psykisk ohälsa för Lideta och vi ser väldigt positivt på att tillsammans med personalen fortsätta att utveckla verksamheten”, säger Lideta Hälsovårds tf. VD Eva Laurin.

Lideta förvärvar Affärsområde Primärvård från Aleris

Helsingborg 2018-11-21

Lideta har ingått ett avtal om att förvärva Affärsområde Primärvård från Aleris. Förvärvet omfattar totalt elva vårdcentraler i Stockholmsområdet och Uppsala samt tre enheter inom primärvårdsrehab i Stockholmsområdet. Förvärvet innefattar 107 000 listade patienter, motsvarande 275 heltidsmedarbetare och beräknas 2018 omsätta 325 miljoner kronor. Förvärvet förutsätter godkännande från Konkurrensverket samt Stockholms Läns Landsting och Region Uppsala.

 

De elva vårdcentralerna utgörs av Nyby, Barncentrum & Vårdcentral Uppsala, Stureplan, Vallatorp, Näsby Park, Järva, Björkhagen, Tyresö, Täby Centrum, Järna och Nykvarn. De tre enheterna inom primärvårdsrehab är samlokaliserade med tre av vårdcentralerna (Tyresö, Järna och Nykvarn) och har ett vårdutbud som är integrerat med dessa.

 

Lideta är ett vårdbolag med verksamhet inom den primära vården, med mödra- och barnhälsovård, primärvård och företagshälsovård i Stockholm och södra Sverige. Nordstjernan är huvudägare med ambition att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. I Lideta ingår vårdkoncernen Mama Mia, som är Skandinaviens enskilt största privata mödravårdscentral med mottagningar i Stockholm och Skåne. Mama Mias verksamhet omfattar även gynekologmottagning, mottagning för preventivmedelsrådgivning, ultraljudsmottagning samt barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

 

Lideta finns sedan tidigare i Landstinget Blekinge, Region Jönköpings Län, Region Skåne och Stockholms Läns Landsting. Med förvärvet blir Lideta den tredje största privata aktören inom primärvård i Sverige med sammantaget 247 000 listade patienter och cirka 775 medarbetare. Lidetas omsättning efter förvärvet beräknas vara drygt en miljard kronor.

 

”Lideta fortsätter att växa och genom förvärvet skapas en ännu bättre plattform för lokalt förankrad, kvalitativ och effektiv vård. Vi välkomnar medarbetarna från Aleris att tillsammans med oss fortsätta vidareutveckla primärvården till gagn för våra kunder och patienter”, säger Eva Laurin, tf VD i Lideta.

 

”Lidetas strategiska fokus ligger inom den primära vården, där vi strävar efter att bli kvalitetsledande. Förvärvet från Aleris passar väl in i våra ambitioner med verksamheten och ger oss möjlighet att erbjuda ännu fler patienter lättillgänglig vård”, säger Ulf Mattsson, styrelseordförande i Lideta. (ulf.mattsson@umiab.com)

 

”Aleris primärvård finns i attraktiva lägen, har en stabil utveckling när det gäller antalet listade patienter och har en ökande patientnöjdhet. Vi ser mycket positivt på att Aleris primärvård får ett nytt hem i ett långsiktigt, väletablerat och fokuserat bolag som Lideta, där verksamheten har alla förutsättningar att vidareutvecklas”, säger Jan Hörnström, vice divisionschef Aleris primärvård/rehab och diagnostik.

Lideta Hälsovård har tecknat avtal om att förvärva Vårdcentralen Aroma i Vetlanda

Lideta Hälsovård har tecknat avtal om att förvärva Vårdcentralen Aroma i Vetlanda.

Planerad tillträdesdag är 1 januari, 2019.

Affären är villkorad av godkännande från Region Jönköpings Län (RJL).

Vårdcentralen Aroma är en välrenommerad vårdcentral centralt belägen i Vetlanda med cirka 9.500 listade patienter.

Vårdcentralen startades 2010 och har höga betyg i Nationella patientenkäten och antalet listade patienter växer kontinuerligt.

Verksamhetschef/delägare Roland Lundgren kvarstår i verksamheten tillsammans med övriga delägare Eva Karlsson och Marie Rooth. Grundarna har vunnit pris som årets företagare i Vetlanda och även mottagit pris som årets nyföretagare i Sverige.

 

Förvärvet kompletterar och stärker Lidetas närvaro i RJL på ett bra sätt och vi ser väldigt positivt på att utvecklas tillsammans med Vårdcentralen Aroma med personal”, säger Lideta Hälsovårds tf. VD Eva Laurin.

Lidetas ledarskapsakademi

Lidetas ledarskapsakademi 2018

 

Årets ledarskapsakademi är nu i full gång! Trycket har återigen varit stort gällande de 8 platserna för i år. Deltagarna kommer från våra mottagningar i Skåne, Blekinge och Stockholm.

Under 12 månader kommer gruppen att utvecklas i sitt ledarskap och få ytterligare kompetens gällande verksamhetsfrågor, där de även har fått varsin mentor tilldelad. Många intressanta diskussioner har redan avhandlats och ingen kan ta miste på den energi och engagemang som utmärker gruppen!

Från vänster på bilden: Ulrika, Louise, Linda, Sarah, Maria, Louise och Ferlin. Frånvarande: Titti.