Inlägg av Mike Niva

Lideta förvärvar Täby Kyrkby Husläkarmottagning, Stockholm

Lideta Hälsovård har tecknat avtal om att förvärva Täby Kyrkby Husläkarmottagning.
Planerad tillträdesdag är 2 maj 2018.
Affären är villkorad av godkännande från Stockholms Läns Landsting.
Täby Kyrkby Husläkarmottagning är en välrenommerad vårdcentral med cirka 10,000 listade patienter.
Vårdcentralen har…